ဗဟုသုတ

ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ဦးခ်စ္ေမာင္ ဆုိသည္မွာ

ယေန႔ထိတုိင္ လူအမ်ားမေမ့ၾကေသးသည့္ သတင္းစာဆရာဟု ဆုိပါလွ်င္ ဦးခ်စ္ေမာင္ကိုပင္ျပရေပမည္။ ၁၉၃၀ျပည့္ႏွစ္တစ္၀ုိက္မွစ၍ ယုံၾကည္ခ်က္ျပင္းထန္သူ ၊ တည္ၾကည္သူ ၊ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ျပင္းထန္သူအျဖစ္ ေက်ာ္ႀကားခဲ့ေသာ သတင္းစာဆရာႀကီးျဖစ္သည္။ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္သတင္းစဥ္ ကို ဦးစီးထုတ္ေ၀ခဲ့သျဖင့္ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ဦးခ်စ္ေမာင္ ဟူ၍ လူသိမ်ားလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ဦးခ်စ္ေမာင္သည္ သတင္းစာဆရာဆုိေသာ္ျငား သတင္းစာအတြက္ႀကဳိးပမ္းအားထုတ္ေနရုံတင္ မဟုတ္ပဲ တုိင္းေရးျပည္ေရး ကိစၥမ်ားကုိလည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာ မွတ္သားေနသူျဖစ္သည္။ ဒီအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သတ္၍ ဦးခ်စ္ေမာင္က “အယ္ဒီတာဆုိတာ အကုန္ႏွံ႔စပ္ရတယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာရွိတဲ့ ၀န္ႀကီးေတြထက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိနားလည္ရင္ ပုိေကာင္းတယ္။ တုိင္းျပည္ေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္းျဖစ္ေအာင္ တုိင္းျပည္ေပၚမွာ တုိင္းျပည္ဘက္ကေနၿပီး အမွားအမွန္ လမ္းမွန္ညႊန္ျပေနရတဲ့ အယ္ဒီတာဟာ သူတုိ႔ထက္အရည္အခ်င္း ညံ့လုိ႔မျဖစ္ဘူး” ဟု ေျပာဖူးသည္။

တစ္ေန႔ဦးခ်စ္ေမာင္ကုိ ရန္ကုန္ပုလိပ္မင္းႀကီးက သူ၏ ရုံးခန္းသုိ႔လာခုိင္းရာ သတင္းေထာက္တစ္ေယာက္ကုိသာ ေစလႊတ္လုိက္သည္။ ပုလိပ္မင္းႀကီးက သတင္းေထာက္ကုိ အလုိမရွိ ၊ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္သာ အလုိရွိေၾကာင္း ႀကိမ္းေမာင္းေျပာဆုိ၍ ျပန္လႊတ္လုိက္သည္။ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ပုလိပ္မင္းႀကီးရုံးခန္းသုိ႔ ဦးခ်စ္ေမာင္သြားေတြ႔၏။ ပင္နီအကၤ်ီ၀တ္ကာ မ်က္မွန္ထူထူတပ္ ခုံဖိနပ္ကို တဂြပ္ဂြပ္နင္းသြားရာ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ဟု မထင္သျဖင့္ ပုလိပ္မင္းႀကီးက “ေမာင္မင္းဘယ္သူလဲ” ဟု အသံခပ္မာမာႏွင့္ ေမးေလသည္။ ထုိင္စရာပင္ မေပးသျဖင့္ ဦးခ်စ္ေမာင္လည္း မေျပာမဆုိႏွင့္ ကုလားထုိင္တစ္လုံးတြင္ ထုိင္လုိက္ၿပီး မိမိသည္ ျမန္မာ့အလင္း အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ျဖစ္ေၾကာင္း အဂၤလိပ္လုိေျပာလုိက္သည္။

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ျဖစ္သျဖင့္ အရင္သတင္းေထာက္လုိ ေအာက္ေငါက္ထုတ္ဖုိ႔လည္း မျဖစ္သျဖင့္ ပုလိပ္မင္းႀကီးသည္ ေဒါႀကီးေမာႀကီးႏွင့္ အမိန္႔စာတစ္ေစာင္ကုိ သတင္းစာတြင္ ထည့္ရန္ေျပာဆုိၿပီး ေပးလုိက္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ထုိအမိန္႔စာ ပါမလာခဲ့။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အာမခံေငြတင္၍ ဒဏ္ေငြေဆာင္ခဲ့ရသည္။ ဦးခ်စ္ေမာင္သည္ ထုိသုိ႔ေသာလူမ်ဳိးျဖစ္သည္။ မဟုတ္မမွန္ အမိန္႔ သတင္းမ်ားကို သူ႔သတင္းစာတြင္ ထည့္ရန္ဘယ္ေတာ့မွ အလုိမရွိသူျဖစ္သည္။

တစ္ခါကလည္း ျမန္မာ့အလင္းက ဦးခ်စ္ေမာင္အား ထုတ္ပယ္ခဲ့ဖူးသည္။ ထုတ္ရသည့္အေၾကာင္းအရင္းမွာ သတင္းစာသမားပီသစြာ အမွန္တရားဘက္မွ ရပ္တည္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထား၀ယ္သြားသည့္ “အဒမ္ဆင္” သေဘၤာႀကီး အနီးဗုံးေပါက္ကြဲမႈသတင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အစုိးရက “မွားယြင္းေၾကာင္းေျဖရွင္းခ်က္” အား သတင္းစာတြင္ ထည့္ရန္ေျပာရာ ဦးခ်စ္ေမာင္က သတင္းမွာ ခုိင္လုံ၍ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ သတင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၊ သတင္းစာတြင္ ေျဖရွင္းခ်က္ထည့္ရျခင္းမွာ သတင္းစာအတြက္ အနာဆုံးကိစၥျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၿပီး သတင္းစာတြင္ ေျဖရွင္းခ်က္ကုိ လုံး၀မထည့္ခဲ့။ အစုိးရတင္မက သတင္းစာတုိက္ မန္ေနးဂ်င္းဒါရုိက္တာကလည္း ဖိအားေပးသည္။ သုိ႔ေသာ္ဦးခ်စ္ေမာင္က သတင္းစာကို တုိက္ရွင္မ်ားက ပုိင္ေသာ္လည္း တုိင္းျပည္ကသာ ဆုိင္သျဖင့္ ဤကဲ့သုိ႔ မဟုတ္မမွန္သတင္းမ်ားကို လုံး၀မထည့္ႏုိင္ဟု အတုိက္အခံေျပာကာ အိမ္သုိ႔ျပန္လာခဲ့သည္။ ထိုညတြင္ပင္ သတင္းစာတုိက္မွ ဦးခ်စ္ေမာင္အား အလုပ္ထုတ္လုိက္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ ဦးခ်စ္ေမာင္က ျမန္မာ့အလင္းအား အၿငဳိးမထားခဲ့။ မိမိဘာသာ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္သတင္းစဥ္ကုိ ဦးစီးလုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ အစုိးရက ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတုိက္ႀကီးမွေရးသားလုိက္သည့္ “အုိင္စီအက္စ္မ်ား” ဟူေသာေခါင္းႀကီးေၾကာင့္ မခံမရပ္ႏုိင္ျဖစ္ကာ တစ္ခ်က္လႊတ္အမိန္႔ျဖင့္ ျမန္မာ့အလင္းတုိက္အား ပိတ္ခုိင္းခဲ့သည္။ ထုိအခါ ဦးခ်စ္ေမာင္က ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မွေန၍ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာအတြက္ အစုိးရအေပၚ ျပင္းထန္လွေသာ ေခါင္းႀကီးမ်ားကုိ ေရးခဲ့ကာ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ ျပန္လည္ထုတ္ႏုိင္ရန္ ကူညီႀကဳိးပမ္းအားထုတ္ေပးခဲ့သည္။
ဦးခ်စ္ေမာင္သည္ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ေမြးျမဴေရး နဲ႔ လြတ္လပ္ေရးရရွိဖုိ႔ ေဆာ္ၾသတဲ့ေသာစာမ်ား ၊ အစုိးရကုိမေၾကာက္မရြံေ၀ဖန္ရဲေသာ စာမ်ား ကိုေရးသားခဲ့သည့္အျပင္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ က်ရာေနရာမွ တာ၀န္ထမ္းခဲ့သူျဖစ္သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ ဖ ၊ ဆ ၊ ပ ၊ လ ဗဟုိဦးစီးအဖြဲ႔တြင္ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အေရးဆုိရာတြင္ အဓိကေနရာမွ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ဖ ၊ ဆ ၊ ပ ၊ လ အစုိးရဖြဲ႔စည္းရန္အတြက္ ဘုရင္ခံသုိ႔ တင္ျပေတာင္းဆုိခ်က္ စည္းကမ္းမ်ားကုိေရးဆြဲရာတြင္ ဦးခ်စ္ေမာင္၏ အႀကံဥာဏ္မ်ားစြာ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

တုိင္းျပည္အတြက္ အလြန္အလုပ္လုပ္ေသာ ၊ အရည္အခ်င္း ႏွင့္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ျပည့္စုံသူ ဦးခ်စ္ေမာင္ သည္ စာစုေပါင္း ၄၅၀ ေက်ာ္ကုိေရးသားခဲ့သည္။ ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ ဦးခ်စ္ေမာင္အသက္မွာ ၃၃ ႏွစ္ေက်ာ္သာ ရွိေသးသည္။ တုိင္းျပည္အတြက္ အလြန္ႏွေျမာဖုိ႔ေကာင္းလွသည္။ ဦးခ်စ္ေမာင္၏ စ်ာပနအား ဖဆပလအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ႀကီးမွဴး၍ ႀကံေတာသုသာန္တြင္ သၿဂၤိလ္ခဲ့သည္။

Ref:
သိသင့္သိစရာ သမုိင္း၀င္ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာ – နႏၵာမုိးၾကယ္
ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း

 


 

ဂျာနယ်ကျော်ဦးချစ်မောင် ဆိုသည်မှာ (unicode)

ယနေ့ထိတိုင် လူအများမမေ့ကြသေးသည့် သတင်းစာဆရာဟု ဆိုပါလျှင် ဦးချစ်မောင်ကိုပင်ပြရပေမည်။ ၁၉၃၀ပြည့်နှစ်တစ်ဝိုက်မှစ၍ ယုံကြည်ချက်ပြင်းထန်သူ ၊ တည်ကြည်သူ ၊ မျိုးချစ်စိတ်ပြင်းထန်သူအဖြစ် ကျော်ကြားခဲ့သော သတင်းစာဆရာကြီးဖြစ်သည်။ ဂျာနယ်ကျော်သတင်းစဉ် ကို ဦးစီးထုတ်ဝေခဲ့သဖြင့် ဂျာနယ်ကျော်ဦးချစ်မောင် ဟူ၍ လူသိများလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဦးချစ်မောင်သည် သတင်းစာဆရာဆိုသော်ငြား သတင်းစာအတွက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေရုံတင် မဟုတ်ပဲ တိုင်းရေးပြည်ရေး ကိစ္စများကိုလည်း စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့လာ မှတ်သားနေသူဖြစ်သည်။ ဒီအကြောင်းနှင့်ပတ်သတ်၍ ဦးချစ်မောင်က “အယ်ဒီတာဆိုတာ အကုန်နှံ့စပ်ရတယ်။ လွှတ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ ဝန်ကြီးတွေထက် အုပ်ချုပ်မှုကိုနားလည်ရင် ပိုကောင်းတယ်။ တိုင်းပြည်ကောင်းရာကောင်းကြောင်းဖြစ်အောင် တိုင်းပြည်ပေါ်မှာ တိုင်းပြည်ဘက်ကနေပြီး အမှားအမှန် လမ်းမှန်ညွှန်ပြနေရတဲ့ အယ်ဒီတာဟာ သူတို့ထက်အရည်အချင်း ညံ့လို့မဖြစ်ဘူး” ဟု ပြောဖူးသည်။
တစ်နေ့ဦးချစ်မောင်ကို ရန်ကုန်ပုလိပ်မင်းကြီးက သူ၏ ရုံးခန်းသို့လာခိုင်းရာ သတင်းထောက်တစ်ယောက်ကိုသာ စေလွှတ်လိုက်သည်။ ပုလိပ်မင်းကြီးက သတင်းထောက်ကို အလိုမရှိ ၊ အယ်ဒီတာချုပ်သာ အလိုရှိကြောင်း ကြိမ်းမောင်းပြောဆို၍ ပြန်လွှတ်လိုက်သည်။ နောက်တစ်နေ့တွင် ပုလိပ်မင်းကြီးရုံးခန်းသို့ ဦးချစ်မောင်သွားတွေ့၏။ ပင်နီအင်္ကျီဝတ်ကာ မျက်မှန်ထူထူတပ် ခုံဖိနပ်ကို တဂွပ်ဂွပ်နင်းသွားရာ အယ်ဒီတာချုပ်ဟု မထင်သဖြင့် ပုလိပ်မင်းကြီးက “မောင်မင်းဘယ်သူလဲ” ဟု အသံခပ်မာမာနှင့် မေးလေသည်။ ထိုင်စရာပင် မပေးသဖြင့် ဦးချစ်မောင်လည်း မပြောမဆိုနှင့် ကုလားထိုင်တစ်လုံးတွင် ထိုင်လိုက်ပြီး မိမိသည် မြန်မာ့အလင်း အယ်ဒီတာချုပ်ဖြစ်ကြောင်း အင်္ဂလိပ်လိုပြောလိုက်သည်။
အယ်ဒီတာချုပ် ဖြစ်သဖြင့် အရင်သတင်းထောက်လို အောက်ငေါက်ထုတ်ဖို့လည်း မဖြစ်သဖြင့် ပုလိပ်မင်းကြီးသည် ဒေါကြီးမောကြီးနှင့် အမိန့်စာတစ်စောင်ကို သတင်းစာတွင် ထည့်ရန်ပြောဆိုပြီး ပေးလိုက်သည်။ သို့သော် နောက်တစ်နေ့တွင် ထိုအမိန့်စာ ပါမလာခဲ့။ ထို့ကြောင့် အာမခံငွေတင်၍ ဒဏ်ငွေဆောင်ခဲ့ရသည်။ ဦးချစ်မောင်သည် ထိုသို့သောလူမျိုးဖြစ်သည်။ မဟုတ်မမှန် အမိန့် သတင်းများကို သူ့သတင်းစာတွင် ထည့်ရန်ဘယ်တော့မှ အလိုမရှိသူဖြစ်သည်။
တစ်ခါကလည်း မြန်မာ့အလင်းက ဦးချစ်မောင်အား ထုတ်ပယ်ခဲ့ဖူးသည်။ ထုတ်ရသည့်အကြောင်းအရင်းမှာ သတင်းစာသမားပီသစွာ အမှန်တရားဘက်မှ ရပ်တည်ခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထားဝယ်သွားသည့် “အဒမ်ဆင်” သင်္ဘောကြီး အနီးဗုံးပေါက်ကွဲမှုသတင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ အစိုးရက “မှားယွင်းကြောင်းဖြေရှင်းချက်” အား သတင်းစာတွင် ထည့်ရန်ပြောရာ ဦးချစ်မောင်က သတင်းမှာ ခိုင်လုံ၍ ယုံကြည်စိတ်ချရသော သတင်းဖြစ်ကြောင်း ၊ သတင်းစာတွင် ဖြေရှင်းချက်ထည့်ရခြင်းမှာ သတင်းစာအတွက် အနာဆုံးကိစ္စဖြစ်ကြောင်းပြောပြီး သတင်းစာတွင် ဖြေရှင်းချက်ကို လုံးဝမထည့်ခဲ့။ အစိုးရတင်မက သတင်းစာတိုက် မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာကလည်း ဖိအားပေးသည်။ သို့သော်ဦးချစ်မောင်က သတင်းစာကို တိုက်ရှင်များက ပိုင်သော်လည်း တိုင်းပြည်ကသာ ဆိုင်သဖြင့် ဤကဲ့သို့ မဟုတ်မမှန်သတင်းများကို လုံးဝမထည့်နိုင်ဟု အတိုက်အခံပြောကာ အိမ်သို့ပြန်လာခဲ့သည်။ ထိုညတွင်ပင် သတင်းစာတိုက်မှ ဦးချစ်မောင်အား အလုပ်ထုတ်လိုက်ကြောင်း အကြောင်းကြားစာ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။
သို့သော် ဦးချစ်မောင်က မြန်မာ့အလင်းအား အငြိုးမထားခဲ့။ မိမိဘာသာ ဂျာနယ်ကျော်သတင်းစဉ်ကို ဦးစီးလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ အစိုးရက မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတိုက်ကြီးမှရေးသားလိုက်သည့် “အိုင်စီအက်စ်များ” ဟူသောခေါင်းကြီးကြောင့် မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ကာ တစ်ချက်လွှတ်အမိန့်ဖြင့် မြန်မာ့အလင်းတိုက်အား ပိတ်ခိုင်းခဲ့သည်။ ထိုအခါ ဦးချစ်မောင်က ဂျာနယ်ကျော်မှနေ၍ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာအတွက် အစိုးရအပေါ် ပြင်းထန်လှသော ခေါင်းကြီးများကို ရေးခဲ့ကာ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ ပြန်လည်ထုတ်နိုင်ရန် ကူညီကြိုးပမ်းအားထုတ်ပေးခဲ့သည်။
ဦးချစ်မောင်သည် မြန်မာလူမျိုးများ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်မွေးမြူရေး နဲ့ လွတ်လပ်ရေးရရှိဖို့ ဆော်သြတဲ့သောစာများ ၊ အစိုးရကိုမကြောက်မရွံဝေဖန်ရဲသော စာများ ကိုရေးသားခဲ့သည့်အပြင် လွတ်လပ်ရေးအတွက် ကျရာနေရာမှ တာဝန်ထမ်းခဲ့သူဖြစ်သည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ခေါင်းဆောင်သော ဖ ၊ ဆ ၊ ပ ၊ လ ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့တွင်ပါဝင်ခဲ့ပြီး လွတ်လပ်ရေးအတွက် အရေးဆိုရာတွင် အဓိကနေရာမှ ပါဝင်ခဲ့သည်။ ဖ ၊ ဆ ၊ ပ ၊ လ အစိုးရဖွဲ့စည်းရန်အတွက် ဘုရင်ခံသို့ တင်ပြတောင်းဆိုချက် စည်းကမ်းများကိုရေးဆွဲရာတွင် ဦးချစ်မောင်၏ အကြံဉာဏ်များစွာ ပါဝင်ခဲ့သည်။
တိုင်းပြည်အတွက် အလွန်အလုပ်လုပ်သော ၊ အရည်အချင်း နှင့် မျိုးချစ်စိတ်ပြည့်စုံသူ ဦးချစ်မောင် သည် စာစုပေါင်း ၄၅၀ ကျော်ကိုရေးသားခဲ့သည်။ ကွယ်လွန်ချိန်တွင် ဦးချစ်မောင်အသက်မှာ ၃၃ နှစ်ကျော်သာ ရှိသေးသည်။ တိုင်းပြည်အတွက် အလွန်နှမြောဖို့ကောင်းလှသည်။ ဦးချစ်မောင်၏ ဈာပနအား ဖဆပလအဖွဲ့ချုပ်မှ ကြီးမှူး၍ ကြံတောသုသာန်တွင် သင်္ဂြိလ်ခဲ့သည်။
Ref:
သိသင့်သိစရာ သမိုင်းဝင်ဖြစ်ရပ်များစွာ – နန္ဒာမိုးကြယ်
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Popular

To Top