ဗဟုသုတ

လဂြန္းအိန္ရဲ႕ သစၥာတရား

လဂြန္းအိန္ (ေခၚ) မသံလုံ ဟာ စစ္ဘုရင္ရာဇာဓိရာဇ္ အလြန္ခ်စ္ၿမတ္ႏုိးသေလာက္ အလြန္အားကုိးခဲ့ရတဲ့ စစ္သူႀကီးတစ္ေယာက္ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါေႀကာင့္လည္း သူေသေတာ့ ရာဇာဓိရာဇ္ဟာ ငါ့လက္တစ္ဖက္ၿပတ္ေတာ္မူၿပီ ဟုမိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။

သူရဲေကာင္းလဂြန္းအိန္ ဟာ မြန္-ၿမန္မာ ႏွစ္ ၄၀ စစ္ပြဲအတြင္း အလြန္ထင္ရွားတဲ့ သူရဲေကာင္းတစ္ေယာက္ၿဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အင္း၀ဘုရင္ မင္းေခါင္နဲ႔ ဟံသာ၀တီ ရာဇာဓိရာဇ္ တုိ႔ရဲ႕ ဒီအႏွစ္ ၄၀ စစ္ပြဲဟာ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ စစ္ေရးကုိအေႀကာင္းၿပဳၿပီး မွတ္သားေလာက္တဲ့ ၿဖစ္ရပ္ေတြ မ်ားစြာေပၚေပါက္ခဲ့ပါတယ္။ ေလးစားဖုိ႔ေကာင္းတဲ့ သူရဲေကာင္း အမတ္တုိ႔ရဲ႕ လက္ရုံးရည္ ၊ ႏွလုံးရည္ ဥာဏ္စြမ္းထက္ၿမက္မႈနဲ႔ ရုိးသားေၿဖာင့္မတ္မႈ ေတြကုိလည္း ၿမင္ေတြ႔ရပါတယ္။ လဂြန္းအိန္ရဲ႕ စကားတစ္ခြန္းလည္း အပါအ၀င္ေပါ့။

ဘုရင္မင္းေခါင္ဟာ ေတာင္ငူအထိခ်ီတက္ၿပီး ရာဇာဓိရာဇ္ကုိ တုိက္ခိုက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရာဇာဓိရာဇ္ရဲ႕ ခုခံမႈကိုလည္း မေက်ာ္လႊားႏုိင္ ၊ အေနာက္ၿပန္ဆုတ္ဖုိ႔ ဆုိေတာ့လည္း ရိကၡာက မရွိ ၊ ရာဇာဓိရာဇ္ရဲ႕တပ္လုိက္တုိက္ရင္ ဒုကၡေရာက္မွာကုိ သိတာေႀကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သစၥာၿပဳဖုိ႔ ရာဇာဓိရာဇ္ထံ ေစ့စပ္စကား ဆုိပါတယ္။ ရာဇာဓိရာဇ္က တင္းခံေနေပမယ့္ ႏွစ္ဖက္ မႈးမတ္တုိ႔ရဲ႕ ေတာင္းပန္စကားေႀကာင့္ သစၥာၿပဳမယ္လုိ႔ သေဘာတူလုိက္ရပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ ပန္းေက်ာ္ေခ်ာင္း ေသာင္ၿပင္မွာ စစ္ေၿပၿငိမ္း သစၥာၿပဳႀကဖုိ႔ အခ်ိန္းအခ်က္လုပ္ႀကပါတယ္။

ဒီလုိစီစဥ္ခဲ့ေပမယ့္ ရာဇာဓိရာဇ္က
“ဘုရင္မင္းေခါင္သည္ ၿမသီတင္းဘုရားမွာ ငါနဲ႔အတူဆုိခဲ့တဲ့ သစၥာကုိ ေဖာက္ဖ်က္ၿပီး ငါ့ကုိတုိက္ဖုိ႔ အလုံးအရင္းနဲ႔ ခ်ီတက္လာခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဟံသာ၀တီကုိလည္း သူမသိမ္းႏုိင္ ၊ အခုရိကၡာၿပတ္ၿပီးငတ္မြတ္ေတာ့မွ သစၥာၿပဳဖုိ႔ကမ္းလွမ္းတယ္။ မင္းတုိ႔ ဘယ္လုိသေဘာရလဲ”
လုိ႔ မွဴးမတ္ေတြကုိ ေမးပါတယ္။ သမိန္ၿဗတ္ဇက
“သူတုိ႔သစၥာေစာင့္သိရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လည္း ေစာင့္သိရမွာပါ။ သူတုိ႔မေစာင့္ပဲ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က ေစာင့္ရမွာလားလုိ႔ ”
ၿပန္ေလွ်ာက္တဲ့အခါ ရာဇာဓိရာဇ္က “ငါလည္း ဒီလုိသေဘာရတယ္” လုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူရာ က်န္မွဴးမတ္မ်ားလည္း သေဘာတူႀကပါတယ္။

ဒီလုိနဲ႔ သစၥာၿပဳမယ့္ေန႔ေရာက္ေတာ့ အင္း၀ မွဴးမတ္ေသနာပတိေတြကုိ အကုန္ဖမ္းယူရမယ္ လုိ႔ ရာဇာဓိရာဇ္က အမိန္႔ေပးထားၿပီး ပန္းေက်ာ္ေခ်ာင္းေသာင္ၿပင္သဲေအာက္မွာ ဓား၊ လွံေတြကုိ ၿမဳပ္ထားေစပါတယ္။ သစၥာၿပဳႀကတဲ့အခါ ဒီလက္နက္ေတြကုိ ေဖာ္ၿပီး လုပ္ႀကံႀကမယ့္ အစီအစဥ္ပါ။

သစၥာၿပဳမယ့္ေန႔။ အင္း၀-ဟံသာ၀တီ မွဴးမတ္ ၃၀ စီ တစ္တြဲခ်င္းသစၥာၿပဳႀကဖုိ႔စီစဥ္ပါတယ္။ ဟံသာ၀တီဘက္က ရာဇာဓိရာဇ္ကုိယ္စား သမိန္ၿဗတ္ဇ၊ အငယ္ဆုံးက လဂြန္းအိန္။ အင္း၀ဘက္ကလည္း ဘုရင္မင္းေခါင္ကုိယ္စား ၿမင္စုိင္းစားသေရစည္သူ ၊ အငယ္ဆုံးကမုိးညွင္းသတုိး။ ဟိုဘက္ဒီဘက္ ဘုရင္ႏွစ္ပါးနဲ႔ မွဴးမတ္မ်ားေနရာယူႀကပါတယ္။ သစၥာၿပဳၿပီးတာနဲ႔ အင္း၀မွဴးမတ္ေတြက ရာဇာဓိရာဇ္ကုိလာရွိခုိးတဲ့အခါ ဖမ္းထားလုိက္မွာၿဖစ္ၿပီး ၊ ဘုရင္မင္းေခါင္ကုိရွိခုိးရမယ့္ မွဴးမတ္ေတြကလည္း ဘုရင္မင္းေခါင္ကို ဖမ္းမယ့္ အႀကံၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ တစ္တြဲစီ သစၥာၿပဳၿပီး အငယ္ဆုံးႏွစ္ေယာက္ၿဖစ္တဲ့ လဂြန္းအိန္ နဲ႔ မုိးညွင္းသတုိင္း အလွည့္ေရာက္ပါတယ္။ ဒီအတြဲဆုံတဲ့အခ်ိန္ ႏွစ္ဘက္မွဴးမတ္မ်ားသေဘာက်ႀကပါတယ္။ လဂြန္းအိန္က လက္ခြင္ၿပီး မုိးညွင္းသတုိး ေပါင္ခြင္တဲ့အတြက္ေႀကာင့္ပါ။ ဒီလုိနဲ႔အၿပန္အလွန္လက္ေဆာင္ေပးၿပီး သစၥာၿပဳႀကဖုိ႔ လုပ္စဥ္မွာ မုိးညွင္းသတုိင္းက လဂြန္းအိန္ကုိ
“ေသြးေသာက္ သင္လည္းသူရဲေကာင္း ၊ ငါလည္း သူရဲေကာင္း ၊ သူရဲေကာင္းခ်င္းစကားေၿပာႀကရေအာင္။ယခု ငါတုိ႔ ၿပဳႀကမယ့္သစၥာ ေၿဖာင့္မွန္မယ္ထင္သေလာ၊ ေဖာက္ၿပန္ႀကဦးမွာလား”
လုိ႔ေမးတဲ့အခါ လဂြန္းအိန္က
“သတုိး ၊ နင္ရူးေနသေလာ စစ္အတြင္းၿပဳတဲ့သစၥာ မွန္တယ္ရွိဖူးသလား ၊ ငါ့ကုိနင္ရလည္း သတ္မွာ၊ နင့္ကိုငါရလည္းသတ္မွာပဲ။ စစ္အတြင္းၿပဳတဲ့ သစၥာ ေၿဖာင့္မွန္မယ္လုိ႔ နင္ယုံမလား”
လုိ႔ၿပန္ေၿဖလုိက္ပါတယ္။
အရိပ္ၿပရင္ အေကာင္ၿမင္တဲ့ သတုိးကလည္း လဂြန္းအိန္စကားကုိ ယုံၿပီး ေခါင္းေဆာင္ၿမင္စုိင္းစားဆီသြားကာ အခုၿပဳမယ့္သစၥာ မမွန္ပါဘူး။ ဆက္မသြားပါႏွင့္ လုိ႔ေလွ်ာက္တဲ့အတြက္ အင္း၀ မွဴးမတ္ေတြ အခ်င္းခ်င္း အခ်က္ေပးၿပီး ဆင္ေတြေပၚတက္ကာ ၿပန္လွည့္ဆုတ္ခြာခဲ့ပါတယ္။ သစၥာၿပဳပြဲလည္း ပ်က္သြားပါေတာ့တယ္။

ဒီလုိပ်က္သြားတာ လဂြန္းအိန္ေႀကာင့္မွန္း ရာဇာဓိရာဇ္သိသြားေတာ့ ရာဇာဓိရာဇ္က ငါ့အႀကံကုိဖ်က္၀ံ႔သည္ဟု ဆုိကာ ကြပ္မ်က္ဖို႔ အဲမြန္ဒယာကုိ ခုိင္းလုိက္ပါတယ္။ အဲမြန္ဒယာကလည္း သူ႔ရဲေဘာ္ရဲဘက္ လဂြန္းအိန္ကုိ ေခၚထုတ္သြားေပမယ့္ မကြပ္မ်က္ပဲအခ်ိန္ဆြဲထားပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ သမိန္ၿဗတ္ဇ နဲ႔ အမတ္ဒိန္က သူတုိ႔ေမးပါရေစဦး၊ အၿပစ္ရွိမွ ကြပ္မ်က္ေတာ္မူပါ ၊ ဒီလုိစစ္အတြင္းမွာ သူလုိအစားထုိးစရာ မရွိတဲ့ သူရဲေကာင္းတစ္ဦးကုိ မဆုံးရႈံးသင့္ပါ လုိ႔ ေလွ်ာက္တဲ့အခါ ရာဇာဓိရာဇ္က ေဒါသထြက္လြန္းတဲ့ အတြက္ေႀကာင့္ အစားထုိးမယ့္သူမရွိရင္သူ႔ေနရာငါ၀င္မယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ သမိန္ၿဗတ္ဇတုိ႔ အတန္တန္ေလွ်ာက္တဲ့အခါမွာေတာ့ ရာဇာဓိရာဇ္ဟာ ႏႈတ္ဆိတ္ေတာ္မူပါတယ္။

ဒါနဲ႔ သမိန္ၿဗတ္ဇတုိ႔က ဘာေႀကာင့္ဒီလုိလုပ္သလဲ ေမးတဲ့အခါ လဂြန္းအိန္က
“အင္း၀တပ္ေတြ ရႈံးေတာ့မယ္ ၊ ရိကၡာၿပတ္သြားလုိ႔ ဆုတ္ေၿပးတဲ့အခါ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လုိက္တုိင္ရင္ အလြယ္တကူႏုိင္ ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလုိအလြယ္တကူႏုိင္ရက္နဲ႔ တရားသၿဖင့္မတုိက္ပဲ သစၥာၿပဳဟန္ေဆာင္ၿပီး လုပ္ႀကံတာ တရားနည္းလမ္းမက်ပါဘူး။ တရားနည္းလမ္းမက်တဲ့ ေအာင္ၿမင္မႈကို မႏွစ္သက္တဲ့အတြက္ သခင္ရဲ႕လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ကုိ ဖ်က္ရၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္” လုိ႔ၿပန္ေလွ်ာက္ပါတယ္။ သမိန္ၿဗတ္ဇက
“အခုပြဲနင့္ေႀကာင့္ပ်က္ၿပီ ၊ နင္ႏုိင္ေအာင္ၿပန္တုိက္ႏုိင္မည္ေလာ ၊ ႏုိင္မွနင့္အသက္ကုိ ခ်မ္းသာေပးမယ္” လုိ႔ ဆုိတဲ့အခါ လဂြန္းအိန္က “တုိက္ႏုိင္ပါတယ္”
လုိ႔ၿပန္ေၿဖတဲ့အတြက္ ဘုရင္မင္းေခါင္တပ္ကုိ သြားတုိက္ေစပါတယ္။

သြားတုိက္တဲ့အခါ ရာႏႈန္းၿပည့္မေအာင္ၿမင္ခဲ့ေပမယ့္ ဘုရင္မင္းေခါင္ရဲ႕ အနီးဆုံးအထိေရာက္ခဲ့ကာ လုပ္ႀကံသင့္မသင့္ စဥ္းစားေနခ်ိန္မွာ ေမာင္းမငယ္တစ္ေယာက္ထေအာင္တဲ့အတြက္ ဘုရင္မင္းေခါင္လြတ္ေၿမာက္သြားပါတယ္။ ဒါနဲ႔လဂြန္းအိန္ဟာ ဘုရင္မင္းေခါင္ရဲ႕လက္သုံးေတာ္ဓါးနဲ႔ ေရႊကြမ္းခြက္ကုိ သက္ေသအၿဖစ္ယူလာၿပီး ရာဇာဓိရာဇ္ကုိ ဆက္သပါတယ္။ ဘာလုိ႔မလုပ္ႀကံခဲ့သလဲ လုိ႔ ရာဇာဓိရာဇ္ကေမးရာ လဂြန္းအိန္က
“ဘုန္းႀကီးသူ ဘုရင္ကုိ လုပ္ႀကံသူမွာ သက္ဆုိးမရွည္တတ္ပါ။ ကြ်ႏု္ပ္ ဘုရင္မင္းေခါင္ကုိ လုပ္ႀကံလုိက္လွ်င္ သခင့္အမႈေတာ္ကုိ အသက္ရွည္ရွည္ ထမ္းႏုိင္မည္မဟုတ္ေတာ့ပါ၊ အသက္ထက္ဆုံး သခင့္အမႈေတာ္ကုိ ထမ္းေဆာင္ခ်င္တဲ့အတြက္ အခုလုိ မလုပ္ႀကံခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္”
လုိ႔ေလွ်ာက္ရာ သုရွင္သေဘာက်ေတာ္မူၿပီး လဂြန္အိန္အား အသက္ခ်မ္းသာေပးကာ ဆုလာဘ္ေတာ္မ်ား ခ်ီးၿမွင့္ပါေတာ့တယ္။

လဂြန္းအိန္ကား ရန္သူ၊ လ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ ၊ အရွင္သခင္အေပၚေစာင့္သိတဲ့ သစၥာ ၊ အမွန္တရား အားလုံးကိုေက်ာခုိင္းကာ ေလာကအမွန္တရား တစ္ခုကိုသာႀကည့္တတ္ေသာ ေလးစားဖြယ္ စိတ္ထားၿမင့္ၿမတ္တဲ့ သူရဲေကာင္းတစ္ေယာက္ ၿဖစ္ပါေႀကာင္း…

Ref:
သမုိင္းမတြင္ သမုိင္းတြင္ သမုိင္း၀င္ေနတဲ့စကားမ်ား – ခ်စ္ဦးညဳိ
ၿမန္မာ့ဂုဏ္ရည္ ရာဇ၀င္ဖတ္စာ – ဦးဖုိးက်ား

(ပုိၿပီးစုံစုံလင္လင္သိခ်င္ရင္ ဆရာခ်စ္ဦးညဳိရဲ႕ ႏွင္းေကသရာဇာခ်စ္တဲ့သူရဲေကာင္း စာအုပ္ကုိ ဖတ္ၾကည့္ပါ)


 

လဂွန်းအိန်ရဲ့ သစ္စာတရား (unicode)

လဂွန်းအိန် (ခေါ်) မသံလုံ ဟာ စစ်ဘုရင်ရာဇာဓိရာဇ် အလွန်ချစ်မြတ်နိုးသလောက် အလွန်အားကိုးခဲ့ရတဲ့ စစ်သူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း သူသေတော့ ရာဇာဓိရာဇ်ဟာ ငါ့လက်တစ်ဖက်ပြတ်တော်မူပြီ ဟုမိန့်တော်မူပါတယ်။

သူရဲကောင်းလဂွန်းအိန် ဟာ မွန်-မြန်မာ နှစ် ၄၀ စစ်ပွဲအတွင်း အလွန်ထင်ရှားတဲ့ သူရဲကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အင်းဝဘုရင် မင်းခေါင်နဲ့ ဟံသာဝတီ ရာဇာဓိရာဇ် တို့ရဲ့ ဒီအနှစ် ၄၀ စစ်ပွဲဟာ သမိုင်းတစ်လျှောက် စစ်ရေးကိုအကြောင်းပြုပြီး မှတ်သားလောက်တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေ များစွာပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ လေးစားဖို့ကောင်းတဲ့ သူရဲကောင်း အမတ်တို့ရဲ့ လက်ရုံးရည် ၊ နှလုံးရည် ဉာဏ်စွမ်းထက်မြက်မှုနဲ့ ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှု တွေကိုလည်း မြင်တွေ့ရပါတယ်။ လဂွန်းအိန်ရဲ့ စကားတစ်ခွန်းလည်း အပါအဝင်ပေါ့။

ဘုရင်မင်းခေါင်ဟာ တောင်ငူအထိချီတက်ပြီး ရာဇာဓိရာဇ်ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရာဇာဓိရာဇ်ရဲ့ ခုခံမှုကိုလည်း မကျော်လွှားနိုင် ၊ အနောက်ပြန်ဆုတ်ဖို့ ဆိုတော့လည်း ရိက္ခာက မရှိ ၊ ရာဇာဓိရာဇ်ရဲ့တပ်လိုက်တိုက်ရင် ဒုက္ခရောက်မှာကို သိတာကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေး သစ္စာပြုဖို့ ရာဇာဓိရာဇ်ထံ စေ့စပ်စကား ဆိုပါတယ်။ ရာဇာဓိရာဇ်က တင်းခံနေပေမယ့် နှစ်ဖက် မှုးမတ်တို့ရဲ့ တောင်းပန်စကားကြောင့် သစ္စာပြုမယ်လို့ သဘောတူလိုက်ရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ပန်းကျော်ချောင်း သောင်ပြင်မှာ စစ်ပြေငြိမ်း သစ္စာပြုကြဖို့ အချိန်းအချက်လုပ်ကြပါတယ်။

ဒီလိုစီစဉ်ခဲ့ပေမယ့် ရာဇာဓိရာဇ်က
“ဘုရင်မင်းခေါင်သည် မြသီတင်းဘုရားမှာ ငါနဲ့အတူဆိုခဲ့တဲ့ သစ္စာကို ဖောက်ဖျက်ပြီး ငါ့ကိုတိုက်ဖို့ အလုံးအရင်းနဲ့ ချီတက်လာခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ဟံသာဝတီကိုလည်း သူမသိမ်းနိုင် ၊ အခုရိက္ခာပြတ်ပြီးငတ်မွတ်တော့မှ သစ္စာပြုဖို့ကမ်းလှမ်းတယ်။ မင်းတို့ ဘယ်လိုသဘောရလဲ”
လို့ မှူးမတ်တွေကို မေးပါတယ်။ သမိန်ဗြတ်ဇက
“သူတို့သစ္စာစောင့်သိရင် ကျွန်တော်တို့လည်း စောင့်သိရမှာပါ။ သူတို့မစောင့်ပဲ ကျွန်တော်တို့က စောင့်ရမှာလားလို့ ”
ပြန်လျှောက်တဲ့အခါ ရာဇာဓိရာဇ်က “ငါလည်း ဒီလိုသဘောရတယ်” လို့ မိန့်တော်မူရာ ကျန်မှူးမတ်များလည်း သဘောတူကြပါတယ်။

ဒီလိုနဲ့ သစ္စာပြုမယ့်နေ့ရောက်တော့ အင်းဝ မှူးမတ်သေနာပတိတွေကို အကုန်ဖမ်းယူရမယ် လို့ ရာဇာဓိရာဇ်က အမိန့်ပေးထားပြီး ပန်းကျော်ချောင်းသောင်ပြင်သဲအောက်မှာ ဓား၊ လှံတွေကို မြုပ်ထားစေပါတယ်။ သစ္စာပြုကြတဲ့အခါ ဒီလက်နက်တွေကို ဖော်ပြီး လုပ်ကြံကြမယ့် အစီအစဉ်ပါ။

သစ္စာပြုမယ့်နေ့။ အင်းဝ-ဟံသာဝတီ မှူးမတ် ၃၀ စီ တစ်တွဲချင်းသစ္စာပြုကြဖို့စီစဉ်ပါတယ်။ ဟံသာဝတီဘက်က ရာဇာဓိရာဇ်ကိုယ်စား သမိန်ဗြတ်ဇ၊ အငယ်ဆုံးက လဂွန်းအိန်။ အင်းဝဘက်ကလည်း ဘုရင်မင်းခေါင်ကိုယ်စား မြင်စိုင်းစားသရေစည်သူ ၊ အငယ်ဆုံးကမိုးညှင်းသတိုး။ ဟိုဘက်ဒီဘက် ဘုရင်နှစ်ပါးနဲ့ မှူးမတ်များနေရာယူကြပါတယ်။ သစ္စာပြုပြီးတာနဲ့ အင်းဝမှူးမတ်တွေက ရာဇာဓိရာဇ်ကိုလာရှိခိုးတဲ့အခါ ဖမ်းထားလိုက်မှာဖြစ်ပြီး ၊ ဘုရင်မင်းခေါင်ကိုရှိခိုးရမယ့် မှူးမတ်တွေကလည်း ဘုရင်မင်းခေါင်ကို ဖမ်းမယ့် အကြံဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ တစ်တွဲစီ သစ္စာပြုပြီး အငယ်ဆုံးနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ လဂွန်းအိန် နဲ့ မိုးညှင်းသတိုင်း အလှည့်ရောက်ပါတယ်။ ဒီအတွဲဆုံတဲ့အချိန် နှစ်ဘက်မှူးမတ်များသဘောကျကြပါတယ်။ လဂွန်းအိန်က လက်ခွင်ပြီး မိုးညှင်းသတိုး ပေါင်ခွင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။ ဒီလိုနဲ့အပြန်အလှန်လက်ဆောင်ပေးပြီး သစ္စာပြုကြဖို့ လုပ်စဉ်မှာ မိုးညှင်းသတိုင်းက လဂွန်းအိန်ကို
“သွေးသောက် သင်လည်းသူရဲကောင်း ၊ ငါလည်း သူရဲကောင်း ၊ သူရဲကောင်းချင်းစကားပြောကြရအောင်။ယခု ငါတို့ ပြုကြမယ့်သစ္စာ ဖြောင့်မှန်မယ်ထင်သလော၊ ဖောက်ပြန်ကြဦးမှာလား”
လို့မေးတဲ့အခါ လဂွန်းအိန်က
“သတိုး ၊ နင်ရူးနေသလော စစ်အတွင်းပြုတဲ့သစ္စာ မှန်တယ်ရှိဖူးသလား ၊ ငါ့ကိုနင်ရလည်း သတ်မှာ၊ နင့်ကိုငါရလည်းသတ်မှာပဲ။ စစ်အတွင်းပြုတဲ့ သစ္စာ ဖြောင့်မှန်မယ်လို့ နင်ယုံမလား”
လို့ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။
အရိပ်ပြရင် အကောင်မြင်တဲ့ သတိုးကလည်း လဂွန်းအိန်စကားကို ယုံပြီး ခေါင်းဆောင်မြင်စိုင်းစားဆီသွားကာ အခုပြုမယ့်သစ္စာ မမှန်ပါဘူး။ ဆက်မသွားပါနှင့် လို့လျှောက်တဲ့အတွက် အင်းဝ မှူးမတ်တွေ အချင်းချင်း အချက်ပေးပြီး ဆင်တွေပေါ်တက်ကာ ပြန်လှည့်ဆုတ်ခွာခဲ့ပါတယ်။ သစ္စာပြုပွဲလည်း ပျက်သွားပါတော့တယ်။

ဒီလိုပျက်သွားတာ လဂွန်းအိန်ကြောင့်မှန်း ရာဇာဓိရာဇ်သိသွားတော့ ရာဇာဓိရာဇ်က ငါ့အကြံကိုဖျက်ဝံ့သည်ဟု ဆိုကာ ကွပ်မျက်ဖို့ အဲမွန်ဒယာကို ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ အဲမွန်ဒယာကလည်း သူ့ရဲဘော်ရဲဘက် လဂွန်းအိန်ကို ခေါ်ထုတ်သွားပေမယ့် မကွပ်မျက်ပဲအချိန်ဆွဲထားပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ သမိန်ဗြတ်ဇ နဲ့ အမတ်ဒိန်က သူတို့မေးပါရစေဦး၊ အပြစ်ရှိမှ ကွပ်မျက်တော်မူပါ ၊ ဒီလိုစစ်အတွင်းမှာ သူလိုအစားထိုးစရာ မရှိတဲ့ သူရဲကောင်းတစ်ဦးကို မဆုံးရှုံးသင့်ပါ လို့ လျှောက်တဲ့အခါ ရာဇာဓိရာဇ်က ဒေါသထွက်လွန်းတဲ့ အတွက်ကြောင့် အစားထိုးမယ့်သူမရှိရင်သူ့နေရာငါဝင်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သမိန်ဗြတ်ဇတို့ အတန်တန်လျှောက်တဲ့အခါမှာတော့ ရာဇာဓိရာဇ်ဟာ နှုတ်ဆိတ်တော်မူပါတယ်။

ဒါနဲ့ သမိန်ဗြတ်ဇတို့က ဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်သလဲ မေးတဲ့အခါ လဂွန်းအိန်က
“အင်းဝတပ်တွေ ရှုံးတော့မယ် ၊ ရိက္ခာပြတ်သွားလို့ ဆုတ်ပြေးတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့လိုက်တိုင်ရင် အလွယ်တကူနိုင် နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအလွယ်တကူနိုင်ရက်နဲ့ တရားသဖြင့်မတိုက်ပဲ သစ္စာပြုဟန်ဆောင်ပြီး လုပ်ကြံတာ တရားနည်းလမ်းမကျပါဘူး။ တရားနည်းလမ်းမကျတဲ့ အောင်မြင်မှုကို မနှစ်သက်တဲ့အတွက် သခင်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကို ဖျက်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်” လို့ပြန်လျှောက်ပါတယ်။ သမိန်ဗြတ်ဇက
“အခုပွဲနင့်ကြောင့်ပျက်ပြီ ၊ နင်နိုင်အောင်ပြန်တိုက်နိုင်မည်လော ၊ နိုင်မှနင့်အသက်ကို ချမ်းသာပေးမယ်” လို့ ဆိုတဲ့အခါ လဂွန်းအိန်က “တိုက်နိုင်ပါတယ်”
လို့ပြန်ဖြေတဲ့အတွက် ဘုရင်မင်းခေါင်တပ်ကို သွားတိုက်စေပါတယ်။

သွားတိုက်တဲ့အခါ ရာနှုန်းပြည့်မအောင်မြင်ခဲ့ပေမယ့် ဘုရင်မင်းခေါင်ရဲ့ အနီးဆုံးအထိရောက်ခဲ့ကာ လုပ်ကြံသင့်မသင့် စဉ်းစားနေချိန်မှာ မောင်းမငယ်တစ်ယောက်ထအောင်တဲ့အတွက် ဘုရင်မင်းခေါင်လွတ်မြောက်သွားပါတယ်။ ဒါနဲ့လဂွန်းအိန်ဟာ ဘုရင်မင်းခေါင်ရဲ့လက်သုံးတော်ဓါးနဲ့ ရွှေကွမ်းခွက်ကို သက်သေအဖြစ်ယူလာပြီး ရာဇာဓိရာဇ်ကို ဆက်သပါတယ်။ ဘာလို့မလုပ်ကြံခဲ့သလဲ လို့ ရာဇာဓိရာဇ်ကမေးရာ လဂွန်းအိန်က
“ဘုန်းကြီးသူ ဘုရင်ကို လုပ်ကြံသူမှာ သက်ဆိုးမရှည်တတ်ပါ။ ကျွန်ုပ် ဘုရင်မင်းခေါင်ကို လုပ်ကြံလိုက်လျှင် သခင့်အမှုတော်ကို အသက်ရှည်ရှည် ထမ်းနိုင်မည်မဟုတ်တော့ပါ၊ အသက်ထက်ဆုံး သခင့်အမှုတော်ကို ထမ်းဆောင်ချင်တဲ့အတွက် အခုလို မလုပ်ကြံခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်”
လို့လျှောက်ရာ သုရှင်သဘောကျတော်မူပြီး လဂွန်အိန်အား အသက်ချမ်းသာပေးကာ ဆုလာဘ်တော်များ ချီးမြှင့်ပါတော့တယ်။

လဂွန်းအိန်ကား ရန်သူ၊ လျို့ဝှက်ချက် ၊ အရှင်သခင်အပေါ်စောင့်သိတဲ့ သစ္စာ ၊ အမှန်တရား အားလုံးကိုကျောခိုင်းကာ လောကအမှန်တရား တစ်ခုကိုသာကြည့်တတ်သော လေးစားဖွယ် စိတ်ထားမြင့်မြတ်တဲ့ သူရဲကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်ပါကြောင်း…

Ref:
သမိုင်းမတွင် သမိုင်းတွင် သမိုင်းဝင်နေတဲ့စကားများ – ချစ်ဦးညို
မြန်မာ့ဂုဏ်ရည် ရာဇဝင်ဖတ်စာ – ဦးဖိုးကျား

(ပိုပြီးစုံစုံလင်လင်သိချင်ရင် ဆရာချစ်ဦးညိုရဲ့ နှင်းကေသရာဇာချစ်တဲ့သူရဲကောင်း စာအုပ်ကို ဖတ်ကြည့်ပါ)

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Popular

To Top