ဗဟုသုတ

သေဘာက်လြန္းတာေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္ရဲ႕ ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္းကိုခံခဲ့ရသူ

ျမန္မာနိုင္ငံလြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းစဥ္ကာလက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္ ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံရသူမွာ ဇာတ္မင္းသားႀကီး ေရႊမန္းတင္ေမာင္ (ေနာင္ အလၤ ကာေက်ာ္စြာ ေရႊမန္းတင္ေမာင္) ျဖစ္သည္။ ေရႊမန္းတင္ေမာင္သည္ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္အထိ ဇာတ္စဥ္ေပၚ၌ အေပးအယူမွ်ခဲ့ေသာ မင္းသမီးႀကီး ေအာင္သန္းတင္(လြတ္လပ္ေရး ေအာင္သန္းတင္) ကဲ့သို႔ပင္ ျမန္မာနိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ တစ္တပ္တစ္အား ပါ၀င္ခဲ့ေပသည္။

ေရႊမန္းတင္ေမာင္သည္ ျမန္မာ့ဇာတ္သဘင္ေလာကႀကီးအား ထူးသည္ထက္ ဆန္းလာေအာင္ လုပ္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ေခတ္ကို အမွီလိုက္နိုင္ေအာင္လည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးတီထြင္ ခဲ့ သည္။ သူ၏ ဇာတ္လမ္းမ်ားတြင္လည္း လူထုအတြက္အက်ိဳးရွိေစမည့္ အသိပညာေပး၊ အတုယူဖြယ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထည့္သြင္းကျပေလ့ရွိသည္။ ေရႊမန္းတင္ေမာင္ ၏ တီထြင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထိုအခ်ိန္က နာမည္ႀကီးေနသည့္ ႐ုပ္ရွင္ေနာက္သို႔ လိုက္ေနေသာ လူထုသည္ ျမန္မာ့ဇာတ္သဘင္ဘက္သို႔ ျပန္လွည့္လာၾကကာ ေရႊမန္းမွေရႊ မန္းကိုသာ ျဖစ္လာၾကေလသည္။

ၿဗိတိသွ်တိဳ႕ အုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံကိုလြတ္လပ္ေရးေပးဖို႔ မစဥ္းစားၾကေသးေပ။ ဤတြင္ ေရႊမန္းတင္ေမာင္သည္ သူ၏ေရႊမန္းသဘင္ စင္ျမင့္ေပၚ၌ ‘လြတ္လပ္ေရးဗိမာန္’ ေအာ္ပရာကို တင္ဆက္ျပသခဲ့သည္။ ထိုေအာ္ပရာ၌ ရဲေဘာ္ရဲေမ ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား တက္ညီလက္ညီ လြတ္လပ္ေရးဗိမာန္ႀကီးကို တည္ေဆာက္ေအာင္ျမင္ပုံကို တင္ဆက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါေအာ္ပရာကား လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈ၌ မ်ားစြာအက်ိဳးျပဳခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္ သေဘာက်ႏွစ္သက္လွသျဖင့္ ဇာတ္ခုံေပၚသို႔တက္ကာ ဇာတ္ဆရာေရႊမန္းတင္ေမာင္အား ေရႊတံဆိပ္ဆုခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။ ထိုေရႊတံဆိပ္၌ တစ္ဖက္တြင္ ေရႊတိဂုံဘုရားပုံျဖစ္ၿပီး တစ္ဖက္တြင္ ‘ေမာ္ကြန္းဝင္လြတ္လပ္ေရး အကူအညီျပဳတယ္’ ဟူေသာ စာတန္းပါေၾကာင္း သိရသည္။ေရႊမန္းတင္ေမာင္ကလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခ်ီးျမႇင့္ေသာတံဆိပ္ျဖစ္တာေၾကာင့္ အျမတ္တနိုးသိမ္းဆည္းထားခဲ့ေသာ္လည္း မေမွ်ာ္လင့္ပဲ တိုက္ကိုသူခိုးေဖာက္ကာ ခိုးယူသြားရာတြင္ အဆိုပါေရႊတံဆိပ္လည္း ပါသြားခဲ့သည့္အတြက္ ႏွေျမာတသမဆုံး ျဖစ္ခဲ့ရသည္ဟု ဆို၏။

အႏုပညာရွင္တို႔ကား ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ကိုယ္တိုင္လက္နက္စြဲကိုင္ တိုက္ပြဲမဝင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၎တို႔တတ္ကွ်မ္းရာ အႏုပညာျဖင့္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ပါ၀င္ခဲ့ၾကေပသည္။ အလကၤာေက်ာ္စြာ ေရႊမန္း(ဦး) တင္ေမာင္ သည္လည္း အႏုပညာျဖင့္ စည္း႐ုံးလႈံေဆာ္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့သူ တစ္ဦးပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

Ref
ေျခေျချမစ္ျမစ္ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ျမန္မာ့ဗဟုသုတ – နႏၵာမိုးၾကယ္
ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း


သေဘာက်လြန္းတာေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္ရဲ႕ ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္းကိုခံခဲ့ရသူ (unicode)

ျမန္မာနိုင္ငံလြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းစဥ္ကာလက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္ ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံရသူမွာ ဇာတ္မင္းသားႀကီး ေရႊမန္းတင္ေမာင္ (ေနာင္ အလၤ ကာေက်ာ္စြာ ေရႊမန္းတင္ေမာင္) ျဖစ္သည္။ ေရႊမန္းတင္ေမာင္သည္ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္အထိ ဇာတ္စဥ္ေပၚ၌ အေပးအယူမွ်ခဲ့ေသာ မင္းသမီးႀကီး ေအာင္သန္းတင္(လြတ္လပ္ေရး ေအာင္သန္းတင္) ကဲ့သို႔ပင္ ျမန္မာနိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ တစ္တပ္တစ္အား ပါ၀င္ခဲ့ေပသည္။

ေရႊမန္းတင္ေမာင္သည္ ျမန္မာ့ဇာတ္သဘင္ေလာကႀကီးအား ထူးသည္ထက္ ဆန္းလာေအာင္ လုပ္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ေခတ္ကို အမွီလိုက္နိုင္ေအာင္လည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးတီထြင္ ခဲ့ သည္။ သူ၏ ဇာတ္လမ္းမ်ားတြင္လည္း လူထုအတြက္အက်ိဳးရွိေစမည့္ အသိပညာေပး၊ အတုယူဖြယ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထည့္သြင္းကျပေလ့ရွိသည္။ ေရႊမန္းတင္ေမာင္ ၏ တီထြင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထိုအခ်ိန္က နာမည္ႀကီးေနသည့္ ႐ုပ္ရွင္ေနာက္သို႔ လိုက္ေနေသာ လူထုသည္ ျမန္မာ့ဇာတ္သဘင္ဘက္သို႔ ျပန္လွည့္လာၾကကာ ေရႊမန္းမွေရႊ မန္းကိုသာ ျဖစ္လာၾကေလသည္။

ၿဗိတိသွ်တိဳ႕ အုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံကိုလြတ္လပ္ေရးေပးဖို႔ မစဥ္းစားၾကေသးေပ။ ဤတြင္ ေရႊမန္းတင္ေမာင္သည္ သူ၏ေရႊမန္းသဘင္ စင္ျမင့္ေပၚ၌ ‘လြတ္လပ္ေရးဗိမာန္’ ေအာ္ပရာကို တင္ဆက္ျပသခဲ့သည္။ ထိုေအာ္ပရာ၌ ရဲေဘာ္ရဲေမ ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား တက္ညီလက္ညီ လြတ္လပ္ေရးဗိမာန္ႀကီးကို တည္ေဆာက္ေအာင္ျမင္ပုံကို တင္ဆက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါေအာ္ပရာကား လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈ၌ မ်ားစြာအက်ိဳးျပဳခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္ သေဘာက်ႏွစ္သက္လွသျဖင့္ ဇာတ္ခုံေပၚသို႔တက္ကာ ဇာတ္ဆရာေရႊမန္းတင္ေမာင္အား ေရႊတံဆိပ္ဆုခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။ ထိုေရႊတံဆိပ္၌ တစ္ဖက္တြင္ ေရႊတိဂုံဘုရားပုံျဖစ္ၿပီး တစ္ဖက္တြင္ ‘ေမာ္ကြန္းဝင္လြတ္လပ္ေရး အကူအညီျပဳတယ္’ ဟူေသာ စာတန္းပါေၾကာင္း သိရသည္။ေရႊမန္းတင္ေမာင္ကလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခ်ီးျမႇင့္ေသာတံဆိပ္ျဖစ္တာေၾကာင့္ အျမတ္တနိုးသိမ္းဆည္းထားခဲ့ေသာ္လည္း မေမွ်ာ္လင့္ပဲ တိုက္ကိုသူခိုးေဖာက္ကာ ခိုးယူသြားရာတြင္ အဆိုပါေရႊတံဆိပ္လည္း ပါသြားခဲ့သည့္အတြက္ ႏွေျမာတသမဆုံး ျဖစ္ခဲ့ရသည္ဟု ဆို၏။

အႏုပညာရွင္တို႔ကား ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ကိုယ္တိုင္လက္နက္စြဲကိုင္ တိုက္ပြဲမဝင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၎တို႔တတ္ကွ်မ္းရာ အႏုပညာျဖင့္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ပါ၀င္ခဲ့ၾကေပသည္။ အလကၤာေက်ာ္စြာ ေရႊမန္း(ဦး) တင္ေမာင္ သည္လည္း အႏုပညာျဖင့္ စည္း႐ုံးလႈံေဆာ္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့သူ တစ္ဦးပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

Ref
ေျခေျချမစ္ျမစ္ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ျမန္မာ့ဗဟုသုတ – နႏၵာမိုးၾကယ္
ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Popular

To Top