အောင်ဘာလေထီ

( ၃ ) ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္၅၀၀တန္ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဖြင့္ပြဲ….

( ၃ ) ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္၅၀၀တန္ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဖြင့္ပြဲ….

က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္း

ကဟ-၇၄၈၇၂၁

( ၃ ) ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္၅၀၀တန္ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဖြင့္ပြဲ….

က်ပ္သိန္းငါးေထာင္

ကသ-၅၅၆၇၉၇

( ၃ ) ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္၅၀၀တန္ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဖြင့္ပြဲ….

က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္

ခ-၃၀၆၁၈၀

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာဆုမဲစနစ္

က်ပ္သုံးသိန္းဆု

( အကၡရာႏွင့္ေရွ႕ဂဏန္းငါးလုံးအစဥ္လိုကၱဴ )

ကရ-၆၈၇၃၄

ဎ-၄၃၅၂၆

ကဖ-၈၂၆၄၈

ကဠ-၅၁၃၃၀

စ္-၉၄၀၈၃

န-၉၉၇၄၇

င-၆၈၇၈၂

ည-၅၇၉၆၈

ဎ-၇၉၅၈၄

ကဒ-၇၅၆၂၀

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာဆုမဲစနစ္

က်ပ္ႏွစ္သိန္းဆု

( အကၡရာႏွင့္ေရွ႕ဂဏန္းေလးလုံးအစဥ္လိုကၱဴ )

ဒ-၁၈၃၃

ကဖ-၂၄၁၁

ထ-၇၈၈၁

က-၁၅၂၂

ကလ-၁၆၆၉

ကလ-၃၄၈၆

ထ-၈၄၀၈

ကဘ-၃၄၂၁

ကပ-၇၄၀၈

ကဒ-၆၁၅၇

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာဆုမဲစနစ္

က်ပ္တစ္သိန္းဆု

( အကၡရာႏွင့္ေရွ႕ဂဏန္းသုံးလုံးအစဥ္လိုက္တူ )

ကပ-၇၅၉

ကပ-၂၇၉

တ-၇၅၀

ဍ-၂၇၅

ဏ-၂၁၄

ကဒ-၅၆၆

န-၈၈၈

ကဒ-၃၉၃

ဋ-၉၉၇

ကဒ-၇၀၈

ဂ-၂၉၂

ဆ-၉၁၅

ထ-၈၂၁

စ္-၆၉၂

ဇ-၅၅၃

ကဠ-၁၂၂

က-၁၅၉

ဒ-၄၃၆

င-၈၄၆

င-၇၀၄

ဇ-၅၂၉

ကဝ-၄၀၂

ထ-၆၅၀

ကဝ-၇၉၄

ကဒ-၂၇၃

ခ-၇၁၁

ကန-၇၃၀

န-၇၄၉

ကဖ-၄၅၀

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာဆုမဲစနစ္

က်ပ္ငါးေသာင္းဆု

( အကၡရာႏွင့္ေရွ႕ဂဏန္းႏွစ္လုံးအစဥ္လိုက္တူ )

ကအ-၉၅

ကပ-၁၀

( ကပ-၁၀၆၅၉၂ /ကပ-၁၀၆၇၈၄)

က-၄၃

ဎ-၁၄

ကဘ-၂၉

ဇ-၇၀

ကဗ-၂၂

 


( ၃ ) ကြိမ်မြောက် ကျပ်၅၀၀တန်အောင်ဘာလေသိန်းဆုဖွင့်ပြဲ…..

ကျပ်သိန်းတစ်သောင်း

ကဟ-၇၄၈၇၂၁

( ၃ ) ကြိမ်မြောက် ကျပ်၅၀၀တန်အောင်ဘာလေသိန်းဆုဖွင့်ပြဲ…..

ကျပ်သိန်းငါးထောင်

ကသ-၅၅၆၇၉၇

( ၃ ) ကြိမ်မြောက် ကျပ်၅၀၀တန်အောင်ဘာလေသိန်းဆုဖွင့်ပြဲ…..

ကျပ်သိန်းတစ်ထောင်

ခ-၃၀၆၁၈၀

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာဆုမဲစနစ်

ကျပ်သုံးသိန်းဆု

( အက္ခရာနှင့်ရှေ့ဂဏန်းငါးလုံးအစဉ်လိုက္တူ )

ကရ-၆၈၇၃၄

ဎ-၄၃၅၂၆

ကဖ-၈၂၆၄၈

ကဠ-၅၁၃၃၀

စ်-၉၄၀၈၃

န-၉၉၇၄၇

င-၆၈၇၈၂

ည-၅၇၉၆၈

ဎ-၇၉၅၈၄

ကဒ-၇၅၆၂၀

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာဆုမဲစနစ်

ကျပ်နှစ်သိန်းဆု

( အက္ခရာနှင့်ရှေ့ဂဏန်းလေးလုံးအစဉ်လိုက္တူ )

ဒ-၁၈၃၃

ကဖ-၂၄၁၁

ထ-၇၈၈၁

က-၁၅၂၂

ကလ-၁၆၆၉

ကလ-၃၄၈၆

ထ-၈၄၀၈

ကဘ-၃၄၂၁

ကပ-၇၄၀၈

ကဒ-၆၁၅၇

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာဆုမဲစနစ်

ကျပ်တစ်သိန်းဆု

( အက္ခရာနှင့်ရှေ့ဂဏန်းသုံးလုံးအစဉ်လိုက်တူ )

ကပ-၇၅၉

ကပ-၂၇၉

တ-၇၅၀

ဍ-၂၇၅

ဏ-၂၁၄

ကဒ-၅၆၆

န-၈၈၈

ကဒ-၃၉၃

ဋ-၉၉၇

ကဒ-၇၀၈

ဂ-၂၉၂

ဆ-၉၁၅

ထ-၈၂၁

စ်-၆၉၂

ဇ-၅၅၃

ကဠ-၁၂၂

က-၁၅၉

ဒ-၄၃၆

င-၈၄၆

င-၇၀၄

ဇ-၅၂၉

ကဝ-၄၀၂

ထ-၆၅၀

ကဝ-၇၉၄

ကဒ-၂၇၃

ခ-၇၁၁

ကန-၇၃၀

န-၇၄၉

ကဖ-၄၅၀

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာဆုမဲစနစ်

ကျပ်ငါးသောင်းဆု

( အက္ခရာနှင့်ရှေ့ဂဏန်းနှစ်လုံးအစဉ်လိုက်တူ )

ကအ-၉၅

ကပ-၁၀

( ကပ-၁၀၆၅၉၂ /ကပ-၁၀၆၇၈၄)

က-၄၃

ဎ-၁၄

ကဘ-၂၉

ဇ-၇၀

ကဗ-၂၂

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Popular

To Top